hsmai.no
SAS styrker samarbeidet med idretten før Tokyo 2020 og Beijing 2022
SAS styrker nå sitt samarbeid med idretten, og inngår et unikt og landsoverskridende samarbeid med alle de tre olympiske komiteene (SOK*, NIF** og DIF***) i de skandinaviske landene, frem mot og un…