hsmai.no
Fursetgruppen med ny visuell profil
Restaurantselskapet Fursetgruppen fortsetter veksten, og har lansert nye forretningsområder i 2018. Nå markeres nysatsingene med ny logo og visuell profil. Gruppen har vokst jevnt de siste årene. 2…