hsmai.no
Avinor Oslo lufthavns betydning som knutepunkt øker
Utlendinger på feriereise til og i Norge står for den største økningen i flytrafikken de siste årene, og Oslo lufthavns andel av utlandstrafikken har økt fra 61 til 68 prosent fra 2015 til 2017. De…