hsmai.no
«Meditation en masse» når Clarion Hotel og Rituals innleder et samarbeid
28. Mai verner Clarion Hotel om folkets indre ro, og ønsker alle velkomme til Meditation en masse, en guidet meditasjonsstund. Initiativet er blitt til i samarbeid med Rituals. – Vi innledet nylig …