hsmai.no
Ingunn Weekly: Mike Leven Mentor-program
Er du interessert i å søke om en mentor, eventuelt å være en mentor selv? Ta gjerne kontakt med oss. Uavhengig om du jobber nasjonalt, europeisk eller globalt, og du har jobbet som leder i mange år…