hsmai.no
HSMAI Region Europe ønsker TripAdvisor velkommen som medlem av tre nye Advisory Boards
Fredag 1. september kunngjorde HSMAI Region Europe at TripAdvisor har sluttet seg til tre nye, paneuropeiske Advisory Boards (rådgivende fora): Service Operation, som konsentrerer seg om HSMAI Regi…