hsmai.no
HMK med nye turbusser
18. mai 2016 leverte MAN Truck & Bus Norge AS ni nye turbusser til H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS. Dette er den største samlede turbussleveransen MAN Norge har gjort så langt, skriver bussp…