hsmai.no
HSMAI Eventbarometeret
Undersøkelse viser en eventbransje i vekst Undersøkelsen Eventbarometeret, i regi av HSMAI, viser at eventbransjen går et lyst 2016 i møte. Hele 24 prosent av de spurte bedriftene forventer å bruke…