hsmai.no
Bærekraftmerking av reiselivet
Som det første landet i verden lanserer Norge i dag en nasjonal merkeordning for bærekraftige reisemål. Norge baner med den nye merkeordningen vei i det internasjonale arbeidet for økt bærekraft i …