hotro.mobiistar.vn
Treo tại logo android kitkat 4.4
Mình mới backup lại dữ liệu qua recovery, mục đích là tăng bộ nhớ trong từ bộ nhớ máy theo hướng dẫn của 1 bạn trên diễn đàn. Mình làm xong tới bước...