hotro.mobiistar.vn
Cập nhật ROM V0007 cho TL502HD
Sau phản ánh của 1 số bạn về lỗi của ROM V0006 hiện tại thì bên BKPT đã cho ra 1 bản ROM mới sửa 1 số lỗi cho các bạn. Skype: Mình tải Skype mới nhất...