hotro.mobiistar.vn
Cập nhật LeWa OS » Stable
Lần trước mình có giới thiêu với các bạn 1 bản ROM Lewa OS, nhưng nó còn khá nhiều lỗi, và tới giờ mình đã hoàn thiện bản ROM này Tất cả đều hoạt động...