hotro.mobiistar.vn
20k cho ai chỉ mình cách root s31
như tiêu đề, phone 0927596501. nhận ngay 20k các mạng, khi root thành cong có thể là 50k, ai giúp mobiistar touch s31