hopdengiamsathanhtrinh.com
Giá thiết bị giám sát hành trình xe ô tô chỉ 2 triệu - Hộp đen ô tô
Thiết bị giám sát hành trình xe ô tô. Hay còn gọi là hộp đen ô tô nhằm đảm bảo theo yêu cầu của bộ GTVT. Tuy nhiên giá thì khá chênh lệch do nguồn gốc của thiết bị – thương hiệu – một số vấn đề khách quan khác.