honeydesign.se
Nationella minoriteter
Vi har våra olikheter men är lika. Informationskampanj för svenska gymnasieungdomar om våra nationella minoriteter: tornedalingar, judar, romer, sverigefinnar och samer. Texterna är skrivna i skönl…