honeydesign.se
Försäkringskassan
Självbetjäningstjänst Kampanj för att öka småbarnsföräldrarnas användning av Försäkringskassans självbetjäningstjänst. Problemet var att få fler föräldrar att ladda ner e-legitimation. Vi lät Samue…