honeydesign.se
Försäkringskassan
Sjukförsäkringen En liten förändring i retorik gav en enorm förändring i attityd hos svenska folket. Filmerna förändrade synen gentemot sjukskrivning och möjligheten att arbeta men även gentemot Fö…