honeydesign.se
Nu pågår juryarbete!
Jag är hedrad och stolt att få vara en del av Svenska Publishingprisets designjury 2019. Det har varit utmanande arbete, dels med tanke på antalet bidrag; ca 120 st fördelade på 17 kategorier, men …