holistika.ee
Videotagasiside holistilisele treeningule – Riho
Videos räägib oma õpikogemustest Holistika Instituudis aastase enesearengukursuse