holistika.ee
Videotagasiside holistilisele treeningule – Kuldar
Videos räägib oma õpikogemustest Holistika Instituudis aastase enesearengukursuse