hoicuuhocsinh.com
Kế hoạch họp mặt truyền thống Đông Đô 2017
BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH ĐÔNG ĐÔ – ĐỒNG NAI (1994 -1999) TRÂN TRỌNG MỜI QUÝ THẦY CÔ VÀ BẠN HỌC V/v: Họp mặt Truyền thống hàng năm 10h chủ nhật 17/12/2017 Nhà hàng Đồng Quê –