hoicuuhocsinh.com
Kế hoạch họp mặt truyền thống Đông Đô
BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH ĐÔNG ĐÔ - ĐỒNG NAI (1994 -1999) V/v: Họp mặt Truyền thống hàng năm 10h chủ nhật 22/12/2013 Nhà hàng Hào Viên - Đường 5 nối dài BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN - 2013 Hôm nay, lúc 18h ngày thứ năm 12/12/2013,