hofstijl.nl
Mobiel gebruik Hofstijl.nl verdubbelt zich jaarlijks
Meten is (soms) weten en dus pakte ik de statistieken van Hofstijl er zojuist even bij. Tijd voor wat zondagse analyse, hoe staan de zaken ervoor, dat idee. Ik keek naar het percentage mobiele gebr…