hofstijl.nl
Verkiezingen: niets nieuws onder de zon
> Klik hier voor het origineel (er is sinds de crisisjaren ’30 niet veel veranderd…).