hofstijl.nl
Halte Grote Markt dicht door betongruis
Naast emmertjes voor de lekkages mag er ook eentje voor het afbrokkelende beton worden neergezet