hofstijl.nl
De regelweken voor de zomervakantie
De laatste twee weken voor de zomervakantie wordt er op veel basisscholen nauwelijks nog lesgegeven. Er wordt schoongemaakt, opgeruimd, toneelgespeeld en afscheid genomen. Ouders plooien zich gedwe…