hofstijl.nl
Resten van brug ter hoogte van de Maurits- of Grenadierspoort opgegraven
Bij rioleringswerkzaamheden tijdens de renovatie en verbouwing van het Mauritshuis, hebben archeologen van de gemeente Den Haag de resten gevonden van de brug ter hoogte van de Maurits- of Grenadie…