hofstijl.nl
Maar waar is dit dan?
Helaas heb ik hier niet gevonden, wat ik had gehoopt. Het veel vastgelegde schaatspretgebeuren er vlakbij. Alles lag vol sneeuw, dus schaatsen ho maar. Er was ook niemand. Poeh. Nu heb ik al de fi…