hofstijl.nl
Haagse PVV-fractie verzon klachten voor zwartboek verkeer
Het zwartboek dat de PVV in Den Haag heeft gemaakt over de verkeerssituatie in de stad, is volgens bronnen bij de fractie deels verzonnen. De partij riep Hagenaars op klachten te sturen naar een sp…