hofstijl.nl
Asbest gevonden bij sloop voor nieuwe Haagse passage
Bij sloopwerkzaamheden in het centrum van Den Haag zijn grote hoeveelheden asbest gevonden. Volgens de aannemer is het asbest niet gevaarlijk voor de gezondheid van omwonenden, winkeliers en voorbi…