hofstijl.nl
Hofstijl WIFI Hotspot-kaart 1 van de eerste 15 databanken open data
Ik ben er trots op dat mijn initiatief om via een open WIFI Hotspot-kaart met behulp van Google Maps aan te duiden waar in Den Haag vrije WIFI Hotspots te vinden zijn nu ook door de Haagse Gemeente…