hofstijl.nl
Den Haag ontbeert openbare toiletten
Wel, met dit bericht zijn ze ook betrekkelijk laat. > Lex Dalen Gilhuys constateerde dit al in 1990 in de Haagsche Courant. > Deze stipt het ook aan.