hofstijl.nl
100%HaagsTweet: carillon speelt Radar Love
Hoor van tipgever dat carillion in Haagse Toren net Radar Love heeft gespeeld. De stad is helemaal in de ban van Golden Earring en terecht!