hofstijl.nl
Let op: geen trams en bussen!
In Den Haag en omgeving rijden vanochtend tot half negen geen trams en bussen. Ook de Randstadrail lijnen 3 en 4 liggen plat. Het HTM-personeel staakt opnieuw tegen de voorgenomen aanbesteding van …