hofstijl.nl
De Haagse TomTom lèdt u de weg.
Onze René Bom heeft voor iedere Hagenees die de weg niet meer weet de TomTom ingesproken. Zo navigeert hij op z’n best! Wil je deze stem ook op je BomBom TomTom? Dat ken. Bij Navigatiestemmen…