hodowlaslow.pl
Home office- bardziej efektywna praca i życie - Hodowla Słów
Odkąd zmieniłam pracę, pierwszego tygodnia dotarły do mnie zmiany, lekkość i brak spięcia pleców. Niesamowite, kto pracował w korporacji, ten wie, co to są spięte barki i plecy, nie tylko od niewygodnej pozycji, ale przede wszystkim od stresu. Home office to przyszłość?