hodowlaslow.pl
Co jedzą ryby w oceanie? - Hodowla Słów
Plastik zjadany przez ryby jest częścią ich rutynowego pożywienia, wszystko przez zapach. Ryby nie tylko pochłaniają plastik, ale szukają go!