hoboctn.com
Michael Graziano
ไมเคิ้ล กราเซียโน่ (Michael Steven Anthony Graziano) Attention Schema Theory กราเซียโน่ เกิดในปี 1967 ในบริดจ์พอร์ต, คอนเนคติคัต (Bridgeport, Connecticut) 1989 จบปริญญาตรีศิลปะศาสตร์ สาขาจิตว…