hoboctn.com
JianWei Pan
เจี้ยเหว่ย พาน (潘建伟) father of quantum satellite เจี้ยเหว่ย เกิดวันที่ 11 มีนาคม 1970 ในเมืองตงหยาง, มณฑลเจ้อเจียง, ประเทศจีน (Dongyang, Zhèjiāng,China) 1987 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร…