hoboctn.com
Park Chung-Hee
ปาร์ก ชังฮี (박정희) ประธานาธิบดี คนที่ 3 ของเกาหลีใต้ ปาร์ก ชังฮี เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 1917 ในคามิโอะ (Kameo, Japanese Korea) เกาหลีซึ่งขณะนั้นเป็นดินแดนใต้การปกครองของญี่ปุ่น พ่อเขาชื่อปาร์ก…