hoboctn.com
Eugene Wigner
ยูจีน วิกเนอร์ (Eugene Paul Wigner) Noble Physics 1963 ยูจีน เกิดวันที่ 17 พฤศจิกายน 1902 ในบูดาเปสต์, ออสเตรีย-ฮังการี (Budapest, Austria-Hungary) ครอบครัวของเขาเป็นยิว พ่อชื่อแอนโธนี (Anthony Wig…