hoboctn.com
Fei-Fei Li
หลี เฟยเฟย (李飞飞) ศาสตราจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ของ ม.สแตนฟอร์ด, ผู้ทำโครงการ ImageNet และเป็นนักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แถวหน้าของโลก เฟยเฟย เกิดในปี 1976 (หรือ 1975) ในปักกิ่ง แต่ว่าเธอเ…