hoboctn.com
Albert Hofmann
Bicycle Day อัลเบิร์ต ฮอฟมันน์ (Albert Hofmann) ผู้สังเคราะห์ LSD ฮอฟมันน์ เกิดวันที่ 11 มกราคม 1906 ในบาเดน, สวิสเซอร์แลนด์ พ่อของเขาชื่ออดอล์ฟ (Adolf Hofmann) เป็นช่างอยู่ในโรงงานท้องถิ่น แ…