hoboctn.com
Vladimir Vapnik
วลาดิมีร์แว็บนิค (Владимир Наумович Вапник) Vapnik–Chervonenkis theory แว็บนิค เกิดวันที่ 6 ธันวาคม 1936 ในสหภาพโซเวียต 1943 เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนหมายเลข 18 ในทัชเคนต์ (Tashkent, Uzbek)…