hoboctn.com
DR. Seuss
ธีโอดอร์ ซุสส์ จีเซล (Theodor Seuss Geisel) นักเขียนและวาดภาพประกอบกาตูนย์สำหรับเยาวชน ดร.ซุสส์ (นามปากกา) เกิดวันที่ 2 มีนาคม 1904 ในสปริงฟิล์ด, แมซซาชูเช็ตส์ พ่อของเขาชื่อธีโอดอร์ (Theodor Robert…