hoboctn.com
John Backus
จอห์น วอร์เนอร์ แบ็คกุส (John Warner Backus) ผู้สร้างภาษา FORTRAN แบ็คกุส เกิดวันที่ 3 ธันวาคม 1924 ในฟิลาเดนเฟีย, เพนน์ซิลวาเนีย พ่อของเขาชื่อเซซิล (Cecil Franklin Backus, 1885-1966) เป็นนัก…