hoboctn.com
Niels Bohr
นิลส์ บอห์ร (Niels Henrik David Bohr) โนเบลฟิสิกส์ 1922 บอห์ร เกิดวันที 7 ตุลาคม 1885 ในโคเปนฮาเก้น, เดนมาร์ก พ่อของเขาชื่อคริสเตียน (Christian Bohr) เป็นศาสตราจารย์ด้านสรีระศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลั…