hoboctn.com
Wilhelm Röpke
วิลเฮล์ม โรพกี้ (Wilhelm Röpke) The Humane Economy โรพกี้ เกิดวันที่ 10 ตุลาคม 1899 ในฮันโนเวอร์, เยอรมัน (Hannover, Germany) พ่อของเขาเป็นหมอ ครอบครัวของเขาเป็นโปรเตสแตนต์ 1917 เข้าเรียนวิชากฏหมา…