hoboctn.com
Rene Descartes
เรเน่ ดีสคาร์ต (Rene Descartes) ดีสคาร์ตเกิดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 1596 ในลาอองตูเรน , อินดรีลัวร์ (La Haye en Tourine, Indre-ed-Loire) ฝรั่งเศส พ่อของเขาชื่อจัวชิม (Joachim Descartes, 1563-1640) เป…