hobeey.com
Bác mẹ bào chữa nhau ảnh hưởng đến thiếu nhi như thế nào?
Một vài em bé mới sáu tháng tuổi khi chứng kiến bố mẹ chúng bào chữa nhau công khai đã có nhịp tim gia tăng hơn so với khi chứng kiến cảnh tranh chấp của có số người lạ. \r\n\r\n\r\nCon trẻ sẽ bị xáo trộn tâm lý nếu chứng kiến một số cảnh biện hộRead More