hoasibiem.com
Chùm tranh biếm họa về đồ bấm (cắt) móng tay | Họa sĩ biếm họa
Chùm tranh biếm họa "đồ bấm móng tay" do các họa sĩ CLB họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười thực hiện. Tranh vui cắt móng tay móng chân